Anna Monteagudo

Formació acadèmica

 • Llicenciada en Filologia Hispànica (Universitat d’Alacant)
 • Llicenciada en Filologia Catalana (Universitat d’Alacant)
 • Màster en Formació de Professorat d’Educació Secundària (Universitat d’Alacant)
 • Capacitació docent en llengua estrangera (anglés) (Universitat Miguel Hernández)

Projectes, seminaris i grups de treball

 • Grup de treball Cabasset de lletres (CEFIRE)
 • Projecte Mercè Rodoreda per a 2n de Batxillerat (UA)
 • Projecte Maria Mercè Marçal per a 2n de Batxillerat (UA)
 • Seminari Metodologies actives (IES La Canal)

Formació permanent

2020

 • Planificar la pràctica educativa per àmbits (CEFIRE)
 • Multimèdia. Fem vídeo des de 0 (CEFIRE)
 • SlideCasting en educación (INTEF)
 • Iniciació a l’aplicació del Portfolio Europeu de les llengües (CEFIRE)
 • Workshop JustEDU2 València (JustKeynote)

2019

 • Programació multinivell: com programar per a atendre la diversitat de l’aula (30 hores – CEFIRE)
 • Recursos digitals per al foment lector i l’ensenyament de llengües (30 hores – CEFIRE)
 • Ús de recursos digitals per a nous mètodes de didàctica i avaluació (50 hores – CEFIRE)
 • La nova pregunta de literatura de la prova d’accés a la universitat per a Valencià: llengua i literatura II (8 hores – CEFIRE)
 • Estratègies per a dominar el discurs oral (15 hores – CEFIRE)
 • L’ensenyament del valencià en contextos castellanoparlants: estratègies i eines (30 hores – CEFIRE)
 • Programació didàctica i competències clau. Noves propostes curriculars i metodològiques (30 hores – CEFIRE)

2018

 • Aprenentatge cooperatiu en l’aula (20 hores – CEFIRE)
 • Educant emocions en secundària (30 hores – CEFIRE)
 • Experiències i recursos per a la innovació educativa: flipped classroom, geolocalització, rúbriques (20 hores – CEFIRE)
 • Addicció a les noves tecnologies i la seua gestió a l’aula (30 hores – CEFIRE)

2017

 • Llengua i identitat al Sud: la cultura popular valenciana (20 hores – Secretaria Autonòmica de Educació i Investigació de la CEICE)
 • Aules innovadores: gestió pedagògica en el centre docent (8 hores – Secretaria Autonòmica de Educació i Investigació de la CEICE)