• Avaluació,  Imprimibles,  Portfolio,  Recursos

    Escala valorativa: expressió escrita

    Usar rúbriques a Adittio o Idoceo ens facilita molt la faena: ens fa més ràpid avaluar i qualificar una tasca i ens permet fer-ho de forma més adequada. La retroalimentació que podem donar a l’alumnat fent ús d’aquesta mena d’eines d’avaluació és de molta més qualitat i conté més informació que unes marques de correcció a un text i una nota numèrica. Però, com ho fem si l’alumnat és dels cursos més baixos d’ESO? Estem començant amb l’ús adequat de les TIC, molts centres no tenim dispositius sempre disponibles per a tot l’alumnat… Llavors es fa difícil poden fer arribar aquest feedback. Per tot això, una bona manera d’aconseguir-ho, és…

  • UDI

    L’escriptura creativa com a tasca integrada.

    L’aprofitament dels concursos d’escriptura com a motivació en l’aprenentatge de les propietats textuals, l’ortografia en la pràctica i l’edició digital de textos. Sovint ens arriben al centre convocatòries de concursos d’escriptura adreçats a l’alumnat. Per part de diferents organismes, locals, comarcals, d’entitats privades… L’oferta és molt variada, i no sempre podem atendre’ls tots. Pengem el cartell a l’entrada o a classe i ho comentem a les xiquetes i els xiquets per si algun s’hi anima. No obstant això, és interessant tindre en compte aquesta mena de concursos, ja que suposen una extrapolació del treball de l’aula, sobretot en determinades propostes i convocatòries. La tasca d’escriptura pot ser una activitat més…