Diari d’aprenentatge

per Anna Monteagudo

per Anna Monteagudo

Aquest diari d’aprenentatge esdevé una part més personal del portfolio. No es tracta d’un recull de les tasques realitzades a classe, amb l’alumnat, sinó d’un seguit de reflexions i evidències sobre el meu procés d’aprenentatge com a docent. A continuació, llavors, trobaràs diferents entrades que van reflectint el meu desenvolupament en les accions formatives de les quals he format part.

Escala valorativa: expressió escrita

Usar rúbriques a Adittio o Idoceo ens facilita molt la faena: ens fa més ràpid avaluar i qualificar una tasca i ens permet fer-ho de forma més adequada.

La retroalimentació que podem donar a l’alumnat fent ús d’aquesta mena d’eines d’avaluació és de molta més qualitat i conté més informació que unes marques de correcció a un text i una nota numèrica.


Però, com ho fem si l’alumnat és dels cursos més baixos d’ESO? Estem començant amb l’ús adequat de les TIC, molts centres no tenim dispositius sempre disponibles per a tot l’alumnat… Llavors es fa difícil poden fer arribar aquest feedback.

Per tot això, una bona manera d’aconseguir-ho, és incloure l’eina d’avaluació a la tasca mateix, en un format menut, accessible i entenedor per a l’alumnat.

A continuació pots descarregar-te un PDF amb 6 còpies per full d’una escala valorativa per avaluar l’expressió escrita basant-te en els propietats textuals com a descriptors.

Pots imprimir-ne tantes com et calga, tallar-les i pegar-ne una en cada redacció de l’alumnat.


Descàrrega

Si vols usar l’escala valorativa però no t’agrada el format o vols pujar-la al teu Adittio o Idoceo, te la deixe també en Full de Càlcul de Google. Només has de fer-ne una còpia i editar els descriptors o nivells com més t’agrade.Descàrrega

Recull de paraules

En aquesta pàgina del nostre web trobaràs una sèrie de recursos per treballar el lèxic a l’aula usant a través de l’aprenentatge basat en jocs.

Si vols fer ús d’alguna de les propostes, només cal que hi accedisques per consultar la guia didàctica, en la qual trobaràs tant la concreció curricular per a 1r d’ESO (tot i que depén del vostre alumnat, podreu usar-ho per a altres nivells) i el desenvolupament de l’activitat, així com el material necessari o els enllaços als recursos digitals.

Poc a poc, anirem augmentant aquest recull. Esperem que en tragueu profit, i si és així, que ho compartiu amb nosaltres amb un comentari a l’entrada del web o Instagram!

La paraula clau: lloc

Un joc de gran grup i en moviment per aprendre i practicar els adevrbis de situació i direcció.

Encreuat: els noms de la natura

Un joc de paraules encreuades amb substantius de llocs de la natura i el relleu.
Novetat

Ortografia amb memòria visual i ABJ

En aquesta pàgina del nostre web trobaràs una sèrie de recursos per treballar l’ortografia a l’aula usant la memoria visual a través de l’aprenentatge basat en jocs.

Si vols fer ús d’alguna de les propostes, només cal que hi accedisques per consultar la guia didàctica, en la qual trobaràs tant la concreció curricular per a 1r d’ESO (tot i que depén del vostre alumnat, podreu usar-ho per a altres nivells) i el desenvolupament de l’activitat, així com el material necessari o els enllaços als recursos digitals.

Poc a poc, anirem augmentant aquest recull. Esperem que en tragueu profit, i si és així, que ho compartiu amb nosaltres amb un comentari a l’entrada del web o Instagram!

El penjat dels sons i les grafies

Per a jugar amb els sons que es confonen i grafies poc conegudes.

La cistella de les vocals

Per a jugar amb les vocals obertes i tancades
Novetat

Jocs per a treballar els verbs irregulars

Afonar la flota

Com es juga?

  1. Se situen els vaixells propis en la graella de baix, marcant tantes caselles com s’hi indica.
  2. Per parelles, comença el joc, però en lloc de trobar la flota de l’oponent dient “B3”, com a l’original, cal flexionar el verb de la columna amb la persona de la filera.
  3. Tant si és “tocat” com si és “aigua”, s’anota a la graella superior, fins afonar tota la flota de l’oponent.

Te’n recordes? Practicar pretèrit perifràstic i compost

Per començar amb el projecte d’història en l’Àmbit Sociolingüístic de 1r ESO, en què treballarem la narració, hem creat aquest joc ben senzill en què poden practicar la conjugació del passat en valencià.
Només cal un dau i un tauler imprimit en A3 per equip.

Diana per a coavaluar

Potser de tant en tant la coavaluació se'ns oblida. O no va més enllà de donar lloc a uns quants comentaris per part de l'alumnat sobre la tasca que acaba de realitzar un company o companya. Altres, en canvi, tenim l'oportunitat d'usar recursos genials com Corubrics o les opcions d'Idoceo o Adittio. Però no sempre tenim l'opció d'usar dispositius que ens ho permeten, al menys en els cursos més baixos de l'ESO. Per això, hem creat aquesta diana. Es pot focotocopiar una per alumne i entre tots i totes, posar en comú quins són els items que s'avaluaran en la tasca (nosaltres ho vam fer per a una presentació oral). Al moment que l'alumne o alumna exposa, la diana es queda a l'abast de la resta i quan acaba, els companys i companyes pinten un cercle de cada segment. Si la part del color que volen ja està plena, no n'emplenen cap. D'esta forma, la coavaluació és immediata, i inclou les aportacions de tota la classe.