Avaluació,  Imprimibles,  Portfolio,  Recursos

Escala valorativa: expressió escrita

Usar rúbriques a Adittio o Idoceo ens facilita molt la faena: ens fa més ràpid avaluar i qualificar una tasca i ens permet fer-ho de forma més adequada.

La retroalimentació que podem donar a l’alumnat fent ús d’aquesta mena d’eines d’avaluació és de molta més qualitat i conté més informació que unes marques de correcció a un text i una nota numèrica.


Però, com ho fem si l’alumnat és dels cursos més baixos d’ESO? Estem començant amb l’ús adequat de les TIC, molts centres no tenim dispositius sempre disponibles per a tot l’alumnat… Llavors es fa difícil poden fer arribar aquest feedback.

Per tot això, una bona manera d’aconseguir-ho, és incloure l’eina d’avaluació a la tasca mateix, en un format menut, accessible i entenedor per a l’alumnat.

A continuació pots descarregar-te un PDF amb 6 còpies per full d’una escala valorativa per avaluar l’expressió escrita basant-te en els propietats textuals com a descriptors.

Pots imprimir-ne tantes com et calga, tallar-les i pegar-ne una en cada redacció de l’alumnat.


Descàrrega

Si vols usar l’escala valorativa però no t’agrada el format o vols pujar-la al teu Adittio o Idoceo, te la deixe també en Full de Càlcul de Google. Només has de fer-ne una còpia i editar els descriptors o nivells com més t’agrade.Descàrrega

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.