Cooperatiu,  Recursos

Dictat cooperatiu

Una proposta per a treballar l’ortografia de forma dinàmica i en equip, usant la memòria visual.

Full per a dictat cooperatiu

Encara no he conegut cap alumne o alumna que li sone bé la paraula “dictat”. Esta proposta, en canvi, sempre ha estat ben rebuda per part de la classe.

L’estratègia cooperativa simple del “dictat cooperatiu”, o “running dictation”, de Kagan l’hem duta a terme penjant un full per equip al corredor, cadascun dels quals té el mateix llistat de paraules. Per torns, cada membre de l’equip ha d’eixir per memoritzar i tornar a dictar als companys i companyes tantes paraules com siga capaç. En acabar l’activitat, l’equip corregeix els mots. Les paraules encertades de tots i totes se sumen i es divideixen entre el nombre de components de l’equip. Aquesta puntuació serà la que atorgarà l’avaluació sumativa de l’activitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.